Slovensko sa musí začať urýchlene pripravovať na rozpad EU – Pavol Peter Kysucký

|

Sledujte celé video

Vyskúšajte zvtv PLUS
VYSKÚŠAŤ


Máte už zvtv PLUS? Prihláste sa a dopozerajte celé video

PRIHLÁSIŤ SA

V súčasnej EU sú združené štáty Západnej civilizácie a aj slovanskej civilizácie. Jazyky v tom hrajú síce dôležitú rolu tiež, ale predsa len menšiu rolu, ako genetika týchto národov. Genetika významne ovplyvňuje aj myslenie človeka a aj národov a štátov. Teda podľa tejto teórie je veľký rozdiel medzi myslením Západu a myslením Slovanov?

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Similar Posts

Pridaj komentár

One Comment

  1. K tomu chápaniu nadradenosti Židov: Neviem, ako je to v katolíckych („vatikánskych“) kostoloch, ale v evanjelických sa číta z Nového zákona napríklad aj toto: „Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“ – to je z listu apoštola Pavla kresťanom v Galácii. Alebo „Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,  ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo.“ – to je z knihy Skutkov apoštolov. Takisto aj Ján Krstiteľ – Žid hovoril Židom: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. A nemyslite, že si môžete povedať: Veď máme otca Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ – Matúšovo evanjelium (keď sa Židia považovali za niečo viac len kvôli svojmu pôvodu od ich praotca Abraháma). Z tohto nám teda nevyplýva, že by mali byť Židia považovaní za nadradených. 🙂