2 % pre zvtv

Podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov:

FYZICKÁ OSOBA: ZAMESTNANEC

1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 
POTVRDENIE STIAHNETE KLIKNUTÍM NA TENTO LINK

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4. Vytlačte a vyplňte Vyhlásenie.
 
VYHLÁSENIE STIAHNETE KLIKNUTÍM NA TENTO LINK

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno: SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42264146

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno: SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42264146

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.