Voľba riaditeľa školy je tá najnetransparentnejšie voľba – Ján Papuga

|

Sledujte celé video

Vyskúšajte zvtv PLUS
VYSKÚŠAŤ


Máte už zvtv PLUS? Prihláste sa a dopozerajte celé video

PRIHLÁSIŤ SA

Voľba riaditeľa školy je tá najnetransparentnejšie voľba, ktorá v našom štáte môže byť. Riaditeľom školy – nepedagogický manažér – môže to fungovať? Sme pripravení na inklúziu?

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Pridajte komentár

1 Komentár

  1. Fajn rozhovor. Som prekvapený, že sa verejne príliš nepoukazuje na to, že rastie počet detí s rôznymi poruchami. Ako je možné, že o tejto téme neexistuje verejná debata ? O príčinách nárastu počtu detí s poruchami učenia, sústredenia, správania sa ? Podľa mňa je úplne normálne a logické pokiaľ škola vytvorí podmienky na to, aby mohlo navštevovať školu dieťa s telesným postihnutím.. Ak je mentálne na obdobnej úrovni ako jeho rovesníci, potom sa môžme baviť o integrácii a jeho začlenení do triedy. A je to úplne pochopiteľné a normálne. Akonáhle však ide niekto nejakým nariadením akože „integrovať“ deti s poruchami učenia medzi deti normálne sa učiace, tak si myslím, že takáto snaha nakoniec poškodí všetky strany. Presne ako hovoril pán Papuga v rozhovore – tzv „špeciálne“ (niekedy „osobitné“) školy majú a mali svoj význam. Ak ich ideme pomaly rušiť kvôli nezmyselnej „inklúzii“, tak na to ako spoločnosť tvrdo doplatíme znížením vzdelanostnej úrovne nasledujúcich generácií. A možno o to práve niekomu ide.. všakže