Gustáv Solár

Psychiater akupunkturistom? Je pozitívne myslenie vyhodnotenie všetkých možných alternatív alebo len uvedomenie si pozitív? Premieta sa celé telo, jeho fungovanie v každom orgáne tela? Všetky choroby sú psychosomatické v tom zmysle, že ihličky harmonizujú celé telo. Človek nie je len somatika / telo a psychika, máme aj dušu. Čo na úrovni človeka spúšťa porušovanie božích zákonov? Má celý svet svedomie? Strach je spôsob znižovania imunity. Ubránime sa?

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Similar Posts

Pridaj komentár

One Comment