Voľba riaditeľa školy je tá najnetransparentnejšie voľba – Ján Papuga

|

Sledujte celé video

Vyskúšajte zvtv PLUS
VYSKÚŠAŤ


Máte už zvtv PLUS? Prihláste sa a dopozerajte celé video

PRIHLÁSIŤ SA

Voľba riaditeľa školy je tá najnetransparentnejšie voľba, ktorá v našom štáte môže byť. Riaditeľom školy – nepedagogický manažér – môže to fungovať? Sme pripravení na inklúziu?

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Similar Posts

Pridaj komentár

One Comment

  1. Fajn rozhovor. Som prekvapený, že sa verejne príliš nepoukazuje na to, že rastie počet detí s rôznymi poruchami. Ako je možné, že o tejto téme neexistuje verejná debata ? O príčinách nárastu počtu detí s poruchami učenia, sústredenia, správania sa ? Podľa mňa je úplne normálne a logické pokiaľ škola vytvorí podmienky na to, aby mohlo navštevovať školu dieťa s telesným postihnutím.. Ak je mentálne na obdobnej úrovni ako jeho rovesníci, potom sa môžme baviť o integrácii a jeho začlenení do triedy. A je to úplne pochopiteľné a normálne. Akonáhle však ide niekto nejakým nariadením akože „integrovať“ deti s poruchami učenia medzi deti normálne sa učiace, tak si myslím, že takáto snaha nakoniec poškodí všetky strany. Presne ako hovoril pán Papuga v rozhovore – tzv „špeciálne“ (niekedy „osobitné“) školy majú a mali svoj význam. Ak ich ideme pomaly rušiť kvôli nezmyselnej „inklúzii“, tak na to ako spoločnosť tvrdo doplatíme znížením vzdelanostnej úrovne nasledujúcich generácií. A možno o to práve niekomu ide.. všakže