Štefan Harabin

Porušovanie Ústavy SR, povyšovanie vyhlášok nad zákony – je to koniec právneho štátu? Kto si zle zapne prvý gombík, už sa dobre nepozapína – protizákonnosť začala príkazom nosiť rúška? A vzdanie sa opozičných poslaneckých mandátov poslancami i náhradníkmi by viedlo k predčasným voľbám? Sú to politici dlžní svojim voličom?

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Pridajte komentár

13 Komentárov

  1. Hlboko sa skláňam a v stoji tlieskam p. Harabinovi, že jasne a všetkým zrozumiteľne vysvetlil, o čo tu v tejto situácii ide. Žiadne omáčky, iba skvelý výklad toho, čo sa tu deje a my sme toho súčasťou, či sa nám to páči, alebo nie.

  2. Kto si zle zapne prvý gombík, už sa dobre nepozapína. To je najpresnejšie, čo som v súvislosti so Slovenskom kedy počul. Môžme sa vrátiť až celkom na začiatok vzniku Slovenska a už tam sú chyby ktoré sa napáchali, ale ak máme hodnotiť dnešný stav „právneho“ štátu, tak by sme mali hľadať chyby predovšetkým sami v sebe a našich zlyhaniach.Všetci páni hostia čo tu boli-právnici, sa vyskytovali na vysokých štátných postoch a priamo či nepriamo mali možnosť ovplyvňovať stav a vývoj práva na Slovensku, či ide o p.Čarnogurského, p.Drgonca, p. Harabína ale aj p.Radačovského a ďalších významných JUDr.- dejateľov. Všetci mali možnosť zmeniť stav a vývoj súdnictva na Slovensku, od výchovy a uvedenia do praxe či vykonávania praxe nových právnikov a našej budúcej súdnej elity. Dnes zberajú plody svojej práce, pretože vtedy im bola ich stolička prednejšia, ako budúcnosť práva a právneho štátu na Slovensku.

    1. Vážený, viete o tom, že lúdí žijúci na území Slovenska, už niekoľko storočí nazývajú „buta tóth“? Potvrdzuje to dnešná anarchia až hlupota, ktorá vládne na Slovensku? Kde je Slovenská štátnosť?